Tallinna Kiirabi on tööandja ligi 350 inimesele.
 • Tööpakkumised
 • Tallinna Kiirabi ja Sina
 • Abiõde
 • Õde
 • Kiirabitehnik
 • Intensiivraviarst
 • Õde-brigaadijuht

Tallinna Kiirabi 380 töökohal töötab ligi 400 inimest, kellest pea 80% moodustavad brigaadides töötavad arstid, õed, kiirabitehnikud. Tööd toetab 24/7 toimiv tugimeeskond operatiivkorraldajatega, välijuhtidega ning teiste administratiivtöötajatega. Alustades meie organisatsioonis uue töötajana läbite sisseelamisperioodi ja saate igakülgset nõu ja abi, et muuhulgas harjuda meie töö intensiivsusest tulenevate eripäradega.

Kiirabibrigaadi liikmena alustate töötamist praktikandina sõites esimesel kahel kuni kolmel vahetusel meeskonnaga kaasas, jälgides tööd ja saadesbrigaadi juhist selgitusi . Lisaks läbite asutusesisese sertifitseerimise koos vastavate eelnevate treeningutega. Sertifitseerimise läbimine annab tunnistuse iseseisvaks töötamiseks. Võimalik on osaleda ka teistel Tallinna Kiirabi poolt korraldatavatel koolitustel vastavalt vajadustele.

Ligi 80 % meie personalist töötab kiirabIbrigaadides. Tallinna Kiirabi osutab kiirabiteenust 24/7 ja selle tõrgeteta toimimiseks monitoorib operatiivosakond tööd ööpäevaringselt , - operatiivkorraldaja ja välijuht. Neid meeskondi toetab omakorda administratiivpersonal – personaliteenistus, finantsteenistus, IT tugi, apteek, haldusteenistus, ravianalüüs jm. Kiirabitöös kasutatav varustus ja töövahendid vastavad tänapäeva nõuetele ja on igati tasemel. Töötajatele on loodud tööd toetavad tingimused – meie peajaam ning tugikeskused on varustatud köögi- ja puhkealadega. arvutitöökohtadega. Peajaamas on kõigile töötajatele kasutamiseks jõusaal. Tallinna Kiirabis töötamine tähendab igapäevaseid erinevaid võimalusi end teostada.

Meeskonnatöö ja asjalik töökeskkond toetavad igati kogemuste kasvamist. Nii uued kui ka kauaaegsema töökogemusega inimesed leiavad siin eneseteostusvõimalusi - igapäevatöös või erinevates projektides. Tööalaste oskuste tasemel hoidmiseks pakume oma töötajatele laialdast koolitusprogrammi. Huvi korral on töötajal võimalik osaleda eriprojektides, õppustel või õppida välja lektoriks meie koolituskeskuses. Täpsematest arengusoovidest saab töötaja rääkida oma vahetu juhiga, kes leiab võimalused töötaja toetamiseks. Tallinna Kiirabi töötajad on pühendunud ning üksteisega arvestavad. Oleme elujõulised, patsiendisõbralikud ja innovaatilised hoides samas kinni ka traditsioonidest ning luues kindlat ja stabiilset töökeskkonda.

 • 175 2009
 • 345 2014
 • 400 2016
 • 465 2018
Toetav töökeskkond

Töötades kiirabibrigaadis võite kohtuda kõige erinevamate kriitiliste olukordadega mistõttu võib töö olla vahel äärmiselt intensiivne. See nõuab head füüsilist vormi, avatust ja oskusi leida lahendusi. Me mõistame, millise koormuse paneb see inimesele nii vaimselt kui füüsiliselt. Selleks, et taastuda, oleme rajanud puhketoad, köögiala koos vajalike tingimustega ja jõusaali meie peajaamas.

Hindamisvestlused

Viime läbi erineva formaadiga arenguvestlusi, et hinnata töötajate hakkamasaamist ning rääkida läbi vajadused .Kiirabitöö keerukuse juures tahame olla kindlad, et toetame oma töötajaid parimal võimalikul viisil ning ka töötaja potentsiaal ning ambitsioon leiab rakenduse.

Eriprojektides osalemine

Tallinna Kiirabi pakub oma personalile aastaringselt võimalusi ka eriprojektides osalemiseks (õppused, erinevad arendusprojektid). Meie administratiivmeeskond, kes töötab äärmiselt optimaalselt, on valmis töötajaid huvi korral kaasama ja rakendama.

Palga- ja motivatsioonisüsteem

Töötasu- ja motivatsioonisüsteem on välja töötatud vastavalt Tallinna Kiirabi eelarvelistele võimalustele ning asutuse arenguvajadustele. Palgatase Tallinna Kiirabis vastab Eesti palgaturu keskmisele, millele lisanduvad tasud eritingimustes töötamise eest, ja lisatasu, komponendid vastavalt töökohale. Rahalistele motivaatoritele lisaks oleme arendanud oma töökeskkonna igati toetavaks. Väljasõitude vahepeal on võimalik kasutada kõiki tingimusi ooteaja sisustamiseks – arvutitöökohad, televiisori vaatamine, puhketoad jm. Kiirabis töötamine ei tähenda küll kiiret rikastumist, kuid pakub kindlasti eneseteostust ja rahulolutunnet inimeste abistamisel.