• Üldinfo
 • Programm
 • Eesmaabi koolitused
 • Muud koolitused
 • 150Koolitust aastas
 • 25Sisekoolitajat ja instruktorit
 • 34Arsti/õde välislektoritena
 • 150Koolitust aastas
 • 25Sisekoolitajat ja instruktorit
 • 34Arsti/õde välislektoritena

Tallinna Kiirabi on lisaks kiirabiteenuse osutamisele tuntud ka eesrindliku ja tugevate lektoritega koolituste pakkujana. Organiseerime koolitusi, mis aitavad nii Tallinna Kiirabi kui teiste meditsiinitöötajate oskusi hoida kõrgel tasemel. Kokku enam kui 50 lektorit ja juhendajat on hõivatud vähemalt 150 koolitusega aastas. Ka teised kiirabi teenusepakkujad osalevad meie koolitustel, mis saadud tagasiside põhjal on kvaliteetsed ja sisukad. 2014. aastal alustas Tallinna Kiirabi koolituskeskus edukalt e-koolitustega, mille raames läbiti katastroofimeditsiini ja Ebola teemad. Korraldame ka venekeelseid koolitusi, mis on näidanud suurt populaarsust. Eraldi koolituskeskuse töös hoidmine aitab kaasa Tallinna Kiirabi töökorralduse paindlikkusele. Kuna me ei sõltu välistest koolitusasutustest, saame vajadused personali arendmiseks ja koolitamiseks täita kohapeal ja küllalt kiirelt, seda nii töötaja kui tööandja võimalustega arvestades .

See tähendab, et me saame hoida oma personali teadmisi ja oskusi kõrgel tasemel. Viimastel aastatel on meie koolitustel aktiivselt osalenud ka peremeditsiini ja hambaravi töötajad ja sõjaväemeedikud. Lisaks korraldame erialast täiendkoolitust ja väljaõpet erakorralises meditsiinis töötavatele meedikutele, kiirabitehnikutele. Koolitusi viivad läbi kogenud ja koolitusalase ettevalmistusega Tallinna Kiirabi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaiglate, Tallinna Lastehaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi tunnustatud spetsialistid. Politsei, päästeteenistuse ja alarmsõidukite valdkonda kuuluvaid teemasid õpetavad spetsialistid vastavatest teenistustest. Lähemaks informatsiooniks võtke palun ühendust alltoodud kontaktidel.

Koolituskeskuse missioon

Tallinna Kiirabi koolituskeskus aitab kaasa motiveeritud ja professionaalsete meditsiinitöötajate kujundamisele läbi oskusi tõstvate koolituste ning edendab kodanike meditsiinialast teadlikkust.

Tallinna Kiirabi koolituskeskus on avatud partner laiapõhjaliste kiirabitöö-, õendus- ja muude meditsiinialaste koolituste väljatöötamisel ja pakkumisel vastavalt kliendi ja ühiskonna vajadustele.

Koolituskeskuse visioon

“ Tänan teie koolituskeskust suurepärase võimaluse eest omandada parameediku tööks vajalikud põhioskused oma eriala kõrgel tasemel valdavate spetsialistide loengutel! Koolituse ülesehitus oli hea, teooria vaheldus praktiliste harjutustega, suhtumine õppuritesse oli sõbralik ja toetav. Tänud lektoritele, kelle kannatlikkus ja sihikindlus tegi elustamise mooduli läbimise võimalikuks! Eriliselt huvitav ja arendav oli praktika kiirabibrigaadides. ”
Urmas (Parameedik-tuletõrjuja)

November 2017
21/11
Sünnitus haiglavälistes tingimustes (vene keeles)
VAATA
Vabu kohti: 11
Tunde: 8
23/11
Stress ja läbipõlemine
VAATA
Vabu kohti: 12
Tunde: 8
27/11
Onkoloogiline patsient
VAATA
Vabu kohti: 19
Tunde: 8
28/11
EKG diagnostika edasijõudnutele
VAATA
Vabu kohti: 22
Tunde: 8
29/11
Anesteesia, infusioonravi ja vasoaktiivne ravi kiirabietapil
VAATA
Vabu kohti: 18
Tunde: 8
Detsember 2017
05/12
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
05/12
Termilise kahjustusega patsient
VAATA
Vabu kohti: 15
Tunde: 6
06/12
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
07/12
Vastsündinu elustamine
VAATA
Vabu kohti: 0
Tunde: 8
07/12
Toimetulek agressiivse käitumisega
VAATA
Vabu kohti: 13
Tunde: 14
13/12
Tahan olla osav kiirabiõde
VAATA
Vabu kohti: 5
Tunde: 8
19/12
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 1
Tunde: 8
20/12
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 1
Tunde: 8
 

Meie koolitustel osaleb töötajaid ka teistest Eesti kiirabiteenust pakkuvatest organisatsioonidest. Ka teised meditsiiniga kokkupuutuvad organisatsioonid on oodatud oma töötajaid meile koolitustele saatma. Hea koostöö on toimunud Eesti Kaitseväega. Tagasiside põhjal saame öelda, et meie pakutavad koolitused on eelistatud teiste sarnaste ees meditsiinivaldkonna koolitussektoris. Pakume väljaõppeid kvalifikatsiooni omandamiseks: kiirabitehnik (400 h) ja erakorralise meditsiini õde (240 h).

Neil väljaõpetel saab asuda iga huviline, kes soovib õppida selgeks uue ameti. Selleks, et neil ametikohtadel töötada, on vajalik mõnede nõuete täitmine. Selle kohta on täpsem informatsioon toodud vastavates töökuulutustes meie lehel. Kodulehel toodud koolitusprogrammi koolitustele lisaks pakume ka konkreetse organisatsiooni vajadustele vastavaid sisekoolitusi. Nii sisu kui asukoha osas saab läbi rääkida. Osalejate minimaalne arv kursuse toimumiseks on kaheksa inimest. Mõned koolituspakettide näited on toodud allpool.

Esmaabikoolitus

Meie esmaabikoolitused on väga vajalikud teie ettevõttesse, et tagada õnnetusjuhtumi korral paremad võimalused oma töötajate või külaliste abistamiseks kohapeal enne kiirabi tulekut. Sellistes kriitilistes olukordades käitumiseks on parem olla ettevalmistunud kui hiljem kasutuid järeldusi teha. Loomulikult loodame me, et sellist vajadust kunagi ei teki. Grupikoolituse korral on võimalik sobiv koolituse aeg valida ise ja õppekava koostada vastavalt grupi spetsiifilistele soovidele. Kõik esmaabikoolitused sisaldavad alati praktilist elustamise (kaasa arvatud laste elustamise) ja verejooksude peatamise harjutamist.

 • Esmaabi
  elustamiskoolitus
  4-tunnine
 • Esmaabi
  elustamiskoolitus
  6-tunnine
 • Esmaabi
  lühikoolitus
  8-tunnine
 • Esmaabi
  põhikoolitus
  16-tunnine

“ Ma olen väga rahul, õppisin Erakorralise meditsiini õdede väljaõppekursusel palju. Väga intensiivne ja kindlasti mitte kerge kursus, kuid väga vajalik igale kiirabis töötavale õele. Kursus andis teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, mis aitavad teha igapäevast kiirabitööd paremini planeeritult ja kvaliteetsemalt. ”
Janis

Kodulehel toodud koolitusprogrammi koolitustele lisaks pakume ka konkreetse organisatsiooni vajadustele vastavaid sisekoolitusi. Nii sisu kui asukoha osas saab läbi rääkida. Osalejate minimaalne arv kursuse toimumiseks on kaheksa inimest.

Katastroofimeditsiini koolitus

Oleme välja töötanud põhjaliku, 16-tunnise katastroofimeditsiinialase koolitusprogrammi , mida on meil tellinud teised meditsiiniasutused ja kiirabiteenusepakkujad.

Alarmsõidukoolitus

Korraldame alarmsõidukoolitusi 6-10 inimeselistele gruppidele, mida juhendavad oma ala professionaalid Tallinna Kiirabist ja teistest operatiivteenistustest. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.