• Üldinfo
 • Programm
 • Esmaabi koolitused
 • Muud koolitused
 • 200Koolitust aastas
 • 30Sisekoolitajat ja instruktorit
 • 35Arsti/õde välislektoritena
 • 200Koolitust aastas
 • 30Sisekoolitajat ja instruktorit
 • 35Arsti/õde välislektoritena

Tallinna Kiirabi koolituskeskuses koolitame
- kiirabipersonali ja meditsiinitöötajaid, sh sõjaväemeedikuid, peremeditsiini- ja hambaravi töötajaid;
- ettevõtete töötajaid, sh esmaabiandjaid ja
- eraisikuid, sh lasteaia- ja kooliõpilasi.
Koostöös politsei ja päästeteenistusega korraldame suurõppusi ja koolitusi, et valmis olla ühiskonnas toimuvateks muudatusteks ning harjutada ametitevahelist koostööd.

Koolituskeskuse lektorid ja instruktorid on kogenenud spetsialistid Tallinna Kiirabist ning partnerasutustest - Põhja-Eesti Regionaalhaiglast, Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaiglatest, Tallinna Lastehaiglast ja Tartu Ülikooli Kliinikumist. Politsei, päästeteenistuse ja alarmsõidukite valdkonda kuuluvaid teemasid õpetavad spetsialistid vastavatest teenistustest.
Koolituste läbiviimise keeleks on valdavalt eesti keel, kuid vastavalt kliendi soovile ning koolituskeskuse võimalustele viime koolitusi läbi ka teistes keeltes (vene keel, inglise keel).

 • Meditsiinikoolitused
 • Esmaabikoolitused
 • Väljaõppekursused
 • Muud koolitused
 • Õppused ja koostööprojektid
 • Ruumide rent
Koolituskeskuse missioon

Tallinna Kiirabi koolituskeskus aitab kaasa motiveeritud ja professionaalsete meditsiinitöötajate kujundamisele läbi oskusi tõstvate koolituste ning edendab kodanike meditsiinialast teadlikkust.

Tallinna Kiirabi koolituskeskus on avatud partner laiapõhjaliste kiirabitöö-, õendus- ja muude meditsiinialaste koolituste väljatöötamisel ja pakkumisel vastavalt kliendi ja ühiskonna vajadustele.

Koolituskeskuse visioon

“ Tänan teie koolituskeskust suurepärase võimaluse eest omandada parameediku tööks vajalikud põhioskused oma eriala kõrgel tasemel valdavate spetsialistide loengutel! Koolituse ülesehitus oli hea, teooria vaheldus praktiliste harjutustega, suhtumine õppuritesse oli sõbralik ja toetav. Tänud lektoritele, kelle kannatlikkus ja sihikindlus tegi elustamise mooduli läbimise võimalikuks! Eriliselt huvitav ja arendav oli praktika kiirabibrigaadides. ”
Urmas (Parameedik-tuletõrjuja)

MEDITSIINIKOOLITUSED
Tallinna Kiirabi koolituskeskus koolitab aastaringselt kiirabipersonali ja teisi meditsiinitöötajaid. Erialaseid koolitusi leiab kavast nii pika staažiga kui ka kiirabi- ja meditsiinisüsteemis tööd alustav meedik.


Hambaarstidele, perearstidele ja teistele tervishoiuteenust pakkuvatele asutustele korraldame nende erialaspetsiifikast lähtuva koolituse. Koolituspakkumise saamiseks võta ühendust koolituskeskusega:
+372 697 1143 või koolitus@tems.ee.

Veebruar 2018
20/02
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 1
Tunde: 8
21/02
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
21/02
Kiirabiressursi I tasandi juhtimise kursus
VAATA
Vabu kohti: 4
Tunde: 16
21/02
Esmaabi põhikoolitus
VAATA
Vabu kohti: 9
Tunde: 16
Märts 2018
01/03
Erakorralise meditsiini õdede väljaõppekursus
VAATA
Vabu kohti: 5
Tunde: 240
01/03
Erakorraline neuroloogiline patsient
VAATA
Vabu kohti: 3
Tunde: 8
06/03
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 1
Tunde: 8
06/03
Uue töötaja koolitus
VAATA
Vabu kohti: 0
Tunde: 8
07/03
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
07/03
Haiglaeelse erakorralise meditsiiniabi baaskoolitus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 24
14/03
Autojuht kiirabitehnik brigaadi liikmena
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
19/03
Erakorraline kirurgilise patoloogiaga või traumaga laps
VAATA
Vabu kohti: 17
Tunde: 8
20/03
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 1
Tunde: 8
21/03
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 1
Tunde: 8
22/03
Esmaabi lühikoolitus
VAATA
Vabu kohti: 15
Tunde: 8
22/03
Farmakoteraapia kiirabi etapil
VAATA
Vabu kohti: 15
Tunde: 16
27/03
Alarmsõidukijuhtimise täiendkoolitus
VAATA
Vabu kohti: 4
Tunde: 10
27/03
Sertifitseerimine
VAATA
Vabu kohti: 0
Tunde: 4
28/03
Alla aastase lapse uurimine
VAATA
Vabu kohti: 13
Tunde: 6
Aprill 2018
03/04
Avariilisest sõidukist kannatanu päästmine
VAATA
Vabu kohti: 6
Tunde: 8
03/04
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 1
Tunde: 8
04/04
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
04/04
EKG diagnostika algõpetus
VAATA
Vabu kohti: 16
Tunde: 8
04/04
EKG diagnostika algõpetus
VAATA
Vabu kohti: 23
Tunde: 8
06/04
Erakorralise seisundid raseduse ajal (vene keeles)
VAATA
Vabu kohti: 23
Tunde: 6
11/04
Valu ja valuravi
VAATA
Vabu kohti: 15
Tunde: 8
13/04
Liikluspsühholoogia
VAATA
Vabu kohti: 21
Tunde: 8
17/04
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
18/04
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
18/04
Esmaabi põhikoolitus
VAATA
Vabu kohti: 15
Tunde: 16
18/04
Kõhuvalu kiirdiagnostika
VAATA
Vabu kohti: 11
Tunde: 8
19/04
Kiirabiressursi I tasandi juhtimise kursus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 16
24/04
Alarmsõidukijuhtimise täiendkoolitus
VAATA
Vabu kohti: 4
Tunde: 10
Mai 2018
15/05
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 1
Tunde: 8
16/05
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 1
Tunde: 8
18/05
Tahan olla osav kiirabiõde
VAATA
Vabu kohti: 5
Tunde: 8
23/05
Avariilisest sõidukist kannatanu päästmine (vene keeles)
VAATA
Vabu kohti: 10
Tunde: 8
24/05
Kiirabiressursi I tasandi juhtimise kursus
VAATA
Vabu kohti: 5
Tunde: 16
24/05
Esmaabi lühikoolitus
VAATA
Vabu kohti: 15
Tunde: 8
30/05
Haiglaeelse erakorralise meditsiiniabi baaskoolitus
VAATA
Vabu kohti: 5
Tunde: 24
Juuni 2018
05/06
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 0
Tunde: 8
06/06
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 0
Tunde: 8
07/06
Avariilisest sõidukist kannatanu päästmine
VAATA
Vabu kohti: 10
Tunde: 8
08/06
Katastroofimeditsiini varustus ja selle kasutamine
VAATA
Vabu kohti: 4
Tunde: 8
19/06
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
20/06
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
Juuli 2018
03/07
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
04/07
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
17/07
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
18/07
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
August 2018
07/08
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
08/08
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
21/08
Kiirabitehnikute väljaõppekursus
VAATA
Vabu kohti: 5
Tunde: 400
21/08
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
22/08
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
22/08
Haiglaeelse erakorralise meditsiiniabi baaskoolitus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 24
22/08
Nööripääste alused
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
24/08
Katastroofimeditsiini varustus ja selle kasutamine
VAATA
Vabu kohti: 3
Tunde: 8
29/08
Erakorralise meditsiini õdede väljaõppekursus
VAATA
Vabu kohti: 5
Tunde: 240
30/08
Avariilisest sõidukist kannatanu päästmine
VAATA
Vabu kohti: 9
Tunde: 8
30/08
Erakorraline neuroloogiline patsient
VAATA
Vabu kohti: 9
Tunde: 8
31/08
Alarmsõidukijuhtimise täiendkoolitus
VAATA
Vabu kohti: 4
Tunde: 10
September 2018
04/09
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
05/09
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
05/09
Alarmsõidukijuhtimise täiendkoolitus
VAATA
Vabu kohti: 4
Tunde: 10
06/09
Kiirabi bioloogilise ja keemilise ohuga sündmuskohal
VAATA
Vabu kohti: 10
Tunde: 8
07/09
Tahan olla osav kiirabiõde
VAATA
Vabu kohti: 4
Tunde: 8
12/09
Avariilisest sõidukist kannatanu päästmine (vene keeles)
VAATA
Vabu kohti: 10
Tunde: 8
12/09
EKG diagnostika algõpetus
VAATA
Vabu kohti: 16
Tunde: 8
18/09
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
19/09
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
19/09
Esmaabi põhikoolitus
VAATA
Vabu kohti: 11
Tunde: 16
20/09
Kiirabiressursi I tasandi juhtimise kursus
VAATA
Vabu kohti: 4
Tunde: 16
20/09
Enesekaitse koolitus
VAATA
Vabu kohti: 10
Tunde: 14
25/09
Motiveeriv intervjueerimine kiirabitöötjatele - algtase I osa
VAATA
Vabu kohti: 10
Tunde: 26
26/09
Alarmsõidukijuhtimise täiendkoolitus
VAATA
Vabu kohti: 4
Tunde: 10
27/09
Alla aastase lapse uurimine
VAATA
Vabu kohti: 13
Tunde: 6
Oktoober 2018
02/10
Autojuht kiirabitehnik brigaadi liikmena
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
02/10
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
03/10
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
03/10
Haiglaeelse erakorralise meditsiiniabi baaskoolitus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 24
10/10
Avariilisest sõidukist kannatanu päästmine
VAATA
Vabu kohti: 0
Tunde: 8
10/10
Valu ja valuravi - vene keeles
VAATA
Vabu kohti: 15
Tunde: 8
16/10
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
17/10
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
17/10
Kõrge vererõhuga kiirabi patsient (vene keeles)
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
18/10
Kiirabiressursi I tasandi juhtimise kursus
VAATA
Vabu kohti: 5
Tunde: 16
23/10
Motiveeriv intervjueerimine kiirabitöötjatele - algtase II osa
VAATA
Vabu kohti: 10
Tunde: 26
25/10
Esmaabi põhikoolitus
VAATA
Vabu kohti: 11
Tunde: 8
25/10
Liikluspsühholoogia
VAATA
Vabu kohti: 9
Tunde: 8
30/10
Erakorraline kardioloogiline patsient
VAATA
Vabu kohti: 0
Tunde: 8
November 2018
06/11
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
07/11
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
08/11
Ägedad soolenakkused ja lööbega kulgevad haigused.
VAATA
Vabu kohti: 0
Tunde: 8
08/11
Motiveeriv intervjueerimine kiirabitöötjatele - algtase I osa
VAATA
Vabu kohti: 10
Tunde: 26
09/11
Tahan olla osav kiirabiõde
VAATA
Vabu kohti: 4
Tunde: 8
15/11
Kiirabiressursi I tasandi juhtimise kursus
VAATA
Vabu kohti: 5
Tunde: 16
20/11
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
21/11
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
21/11
Esmaabi põhikoolitus
VAATA
Vabu kohti: 11
Tunde: 16
Detsember 2018
04/12
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
05/12
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
05/12
Haiglaeelse erakorralise meditsiiniabi baaskoolitus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 24
07/12
Motiveeriv intervjueerimine kiirabitöötjatele - algtase II osa
VAATA
Vabu kohti: 10
Tunde: 26
13/12
Esmaabi põhikoolitus
VAATA
Vabu kohti: 11
Tunde: 8
18/12
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
19/12
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 2
Tunde: 8
 

ESMAABIKOOLITUSED
Esmaabikoolitusi viiakse läbi nii eraisikutele, kooli- ja lasteaialastele kui ka ettevõtete töötajatele. Kui koolituskavas olevate koolituste seas sobivat aega leia, on võimalik tellida ka grupikoolitusi (minimaalselt 8 inimest grupis).

Esmaabiandjate väljaõppe kursus
Kursuse aluseks on Eesti Punase Risti 16-tunnine õppekava ning iga lõpetanu saab endale vastava tunnistuse. Kursusi on võimalik läbi viia ettevõtte poolt välja pakutud asukohas või meie koolituskeskuse ruumides. Üksikult või väiksemates gruppides kui 8 inimest saavad esmaabiandjad läbida meie 16-tunnise esmaabi põhikoolituse, mis vastab 100% nõutud Eesti Punase Risti õppekavale. Kursustel, mis viiakse läbi meie majas, saavad soovijad tutvuda ka kiirabitehnika - ja autodega.
Koolituspakkumise saamiseks võta ühendust koolitus@tems.ee või helistades +372 697 1143.

Esmaabikoolitused kõigile
Tallinna Kiirabi koolituskeskus koolitab kõiki inimesi, kes soovivad õppida esmaabi esmakordselt või täiendada olemasolevaid teadmisi. Kursusi viivad läbi igapäevaselt kiirabis töötavad meedikud, kes on saanud vastava väljaõppe. Kursustel, mis viiakse läbi meie majas, saavad soovijad tutvuda ka kiirabitehnika - ja autodega.
2018. aastal planeeritavad koolitused:
Esmaabi põhikoolitus (16h) – 21. – 22. veebruar
Esmaabi lühikoolitus (8h) – 22. märts
Esmaabi põhikoolitus (16h) – 18. – 19. aprill
Esmaabi lühikoolitus (8h) – 24. mai
Esmaabi põhikoolitus (16h) – 19. – 20. september
Esmaabi lühikoolitus (8h) – 25. oktoober
Esmaabi põhikoolitus (16h) – 21. – 22. november
Esmaabi lühikoolitus (8h) – 13. detsember

Esmaabi töötoad firmaüritustel
Esmaabivõtteid saab õppida ka vabamas formaadis. Meie aktiivsed instruktorid on läbi viinud koolitusi väiksematele meeskondadele ning korraldanud esmaabialaseid treeningmänge ka asutuste suvepäevadel. Töötoa sisu, kestus ja asukoht pannakse paika koostöös kliendiga.
Koolituspakkumise saamiseks võta ühendust koolitus@tems.ee või helistades +372 697 1143.

 • Esmaabi
  elustamiskoolitus
  4-tunnine
 • Esmaabi
  täiendkoolitus
  6-tunnine
 • Esmaabi
  lühikoolitus
  8-tunnine
 • Esmaabi
  põhikoolitus
  16-tunnine

Minimaalne grupi suurus on 8 inimest. Lisaks koolituskavas olevatele kursustele on võimalik korradada grupile sobival ajal ja kohas eraldi koolitus. Võimalik ka korraldada vene keelseid koolitusi. Anna oma soovist teada koolitus@tems.ee või helista +372 697 1143

“ Ma olen väga rahul, õppisin Erakorralise meditsiini õdede väljaõppekursusel palju. Väga intensiivne ja kindlasti mitte kerge kursus, kuid väga vajalik igale kiirabis töötavale õele. Kursus andis teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, mis aitavad teha igapäevast kiirabitööd paremini planeeritult ja kvaliteetsemalt. ”
Janis

Pakume ka organisatsiooni vajadustele vastavaid sisekoolitusi. Oleme paindlikud nii sisu kui ka koolituse asukoha osas. Osalejate minimaalne arv kursuse toimumiseks on kaheksa inimest.

Katastroofimeditsiini koolitus

Oleme välja töötanud põhjaliku, 16-tunnise katastroofimeditsiinialase koolitusprogrammi, et tagada kiirabibrigaadi liikmetele vajalik ettevalmistus, mis võimaldaks edukalt täita kiirabi esimese tasandi juhi ülesandeid suurõnnetusel. Koolituse läbinu suudab tegutseda koostöös teiste teenistuste sama tasandi juhtidega ning teha koostööd kiirabi II tasandi juhiga.

TRAINING_ALARM_TITLE

Korraldame alarmsõidukoolitusi 6-10 inimeselistele gruppidele, mida juhendavad oma ala professionaalid Tallinna Kiirabist ja teistest operatiivteenistustest. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Alarmsõiduki juhtimise õigus on vajalik neile, kes soovivad töötada kiirabitehnikuna