• Üldinfo
 • Programm
 • Esmaabi koolitused
 • Muud koolitused
 • 200Koolitust aastas
 • 30Sisekoolitajat ja instruktorit
 • 35Arsti/õde välislektoritena
 • 200Koolitust aastas
 • 30Sisekoolitajat ja instruktorit
 • 35Arsti/õde välislektoritena

Tallinna Kiirabi on lisaks kiirabiteenuse osutamisele tuntud ka eesrindliku ja tugevate lektoritega koolituste pakkujana. Organiseerime koolitusi, mis aitavad nii Tallinna Kiirabi kui teiste meditsiinitöötajate oskusi hoida kõrgel tasemel. Kokku enam kui 50 lektorit ja juhendajat on hõivatud vähemalt 150 koolitusega aastas. Ka teised kiirabi teenusepakkujad osalevad meie koolitustel, mis saadud tagasiside põhjal on kvaliteetsed ja sisukad. 2014. aastal alustas Tallinna Kiirabi koolituskeskus edukalt e-koolitustega, mille raames läbiti katastroofimeditsiini ja Ebola teemad. Korraldame ka venekeelseid koolitusi, mis on näidanud suurt populaarsust. Eraldi koolituskeskuse töös hoidmine aitab kaasa Tallinna Kiirabi töökorralduse paindlikkusele. Kuna me ei sõltu välistest koolitusasutustest, saame vajadused personali arendmiseks ja koolitamiseks täita kohapeal ja küllalt kiirelt, seda nii töötaja kui tööandja võimalustega arvestades .

See tähendab, et me saame hoida oma personali teadmisi ja oskusi kõrgel tasemel. Viimastel aastatel on meie koolitustel aktiivselt osalenud ka peremeditsiini ja hambaravi töötajad ja sõjaväemeedikud. Lisaks korraldame erialast täiendkoolitust ja väljaõpet erakorralises meditsiinis töötavatele meedikutele, kiirabitehnikutele. Koolitusi viivad läbi kogenud ja koolitusalase ettevalmistusega Tallinna Kiirabi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaiglate, Tallinna Lastehaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi tunnustatud spetsialistid. Politsei, päästeteenistuse ja alarmsõidukite valdkonda kuuluvaid teemasid õpetavad spetsialistid vastavatest teenistustest. Lähemaks informatsiooniks võtke palun ühendust alltoodud kontaktidel.

Koolituskeskuse missioon

Tallinna Kiirabi koolituskeskus aitab kaasa motiveeritud ja professionaalsete meditsiinitöötajate kujundamisele läbi oskusi tõstvate koolituste ning edendab kodanike meditsiinialast teadlikkust.

Tallinna Kiirabi koolituskeskus on avatud partner laiapõhjaliste kiirabitöö-, õendus- ja muude meditsiinialaste koolituste väljatöötamisel ja pakkumisel vastavalt kliendi ja ühiskonna vajadustele.

Koolituskeskuse visioon

“ Tänan teie koolituskeskust suurepärase võimaluse eest omandada parameediku tööks vajalikud põhioskused oma eriala kõrgel tasemel valdavate spetsialistide loengutel! Koolituse ülesehitus oli hea, teooria vaheldus praktiliste harjutustega, suhtumine õppuritesse oli sõbralik ja toetav. Tänud lektoritele, kelle kannatlikkus ja sihikindlus tegi elustamise mooduli läbimise võimalikuks! Eriliselt huvitav ja arendav oli praktika kiirabibrigaadides. ”
Urmas (Parameedik-tuletõrjuja)

MEDITSIINIKOOLITUSED
Tallinna Kiirabi koolituskeskus koolitab aastaringselt kiirabipersonali ja teisi meditsiinitöötajaid. Erialaseid koolitusi leiab kavast nii pika staažiga kui ka kiirabi- ja meditsiinisüsteemis tööd alustav meedik.


Hambaarstidele, perearstidele ja teistele tervishoiuteenust pakkuvatele asutustele korraldame nende erialaspetsiifikast lähtuva koolituse. Koolituspakkumise saamiseks võta ühendust koolituskeskusega:
+372 697 1143 või koolitus@tems.ee.

Detsember 2017
19/12
Kardiopulmonaalne reanimatsioon
VAATA
Vabu kohti: 1
Tunde: 8
20/12
Hulgitraumaga kannatanu käsitlus
VAATA
Vabu kohti: 1
Tunde: 8
 

ESMAABIKOOLITUSED
Esmaabikoolitusi viiakse läbi nii eraisikutele, kooli- ja lasteaialastele kui ka ettevõtete töötajatele. Kui koolituskavas olevate koolituste seas sobivat aega leia, on võimalik tellida ka grupikoolitusi (minimaalselt 8 inimest grupis).

Esmaabiandjate väljaõppe kursus
Kursuse aluseks on Eesti Punase Risti 16-tunnine õppekava ning iga lõpetanu saab endale vastava tunnistuse. Kursusi on võimalik läbi viia ettevõtte poolt välja pakutud asukohas või meie koolituskeskuse ruumides. Üksikult või väiksemates gruppides kui 8 inimest saavad esmaabiandjad läbida meie 16-tunnise esmaabi põhikoolituse, mis vastab 100% nõutud Eesti Punase Risti õppekavale. Kursustel, mis viiakse läbi meie majas, saavad soovijad tutvuda ka kiirabitehnika - ja autodega.
Koolituspakkumise saamiseks võta ühendust koolitus@tems.ee või helistades +372 697 1143.

Esmaabi töötoad firmaüritustel
Esmaabivõtteid saab õppida ka vabamas formaadis. Meie aktiivsed instruktorid on läbi viinud koolitusi väiksematele meeskondadele ning korraldanud esmaabialaseid treeningmänge ka asutuste suvepäevadel. Töötoa sisu, kestus ja asukoht pannakse paika koostöös kliendiga.
Koolituspakkumise saamiseks võta ühendust koolitus@tems.ee või helistades +372 697 1143.

Esmaabikoolitused kõigile
Tallinna Kiirabi koolituskeskus koolitab kõiki inimesi, kes soovivad õppida esmaabi esmakordselt või täiendada olemasolevaid teadmisi. Kursusi viivad läbi igapäevaselt kiirabis töötavad meedikud, kes on saanud vastava väljaõppe. Kursustel, mis viiakse läbi meie majas, saavad soovijad tutvuda ka kiirabitehnika - ja autodega.
2018. aastal planeeritavad koolitused:
Esmaabi põhikoolitus (16h) – 21. – 22. veebruar
Esmaabi lühikoolitus (8h) – 22. märts
Esmaabi põhikoolitus (16h) – 18. – 19. aprill
Esmaabi lühikoolitus (8h) – 24. mai
Esmaabi põhikoolitus (16h) – 19. – 20. september
Esmaabi lühikoolitus (8h) – 25. oktoober
Esmaabi põhikoolitus (16h) – 21. – 22. november
Esmaabi lühikoolitus (8h) – 13. detsember

 • Esmaabi
  elustamiskoolitus
  4-tunnine
 • Esmaabi
  täiendkoolitus
  6-tunnine
 • Esmaabi
  lühikoolitus
  8-tunnine
 • Esmaabi
  põhikoolitus
  16-tunnine

Minimaalne grupi suurus on 8 inimest. Lisaks koolituskavas olevatele kursustele on võimalik korradada grupile sobival ajal ja kohas eraldi koolitus. Võimalik ka korraldada vene keelseid koolitusi. Anna oma soovist teada koolitus@tems.ee või helista +372 697 1143

“ Ma olen väga rahul, õppisin Erakorralise meditsiini õdede väljaõppekursusel palju. Väga intensiivne ja kindlasti mitte kerge kursus, kuid väga vajalik igale kiirabis töötavale õele. Kursus andis teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, mis aitavad teha igapäevast kiirabitööd paremini planeeritult ja kvaliteetsemalt. ”
Janis

Pakume ka organisatsiooni vajadustele vastavaid sisekoolitusi. Oleme paindlikud nii sisu kui ka koolituse asukoha osas. Osalejate minimaalne arv kursuse toimumiseks on kaheksa inimest.

Katastroofimeditsiini koolitus

Oleme välja töötanud põhjaliku, 16-tunnise katastroofimeditsiinialase koolitusprogrammi, et tagada kiirabibrigaadi liikmetele vajalik ettevalmistus, mis võimaldaks edukalt täita kiirabi esimese tasandi juhi ülesandeid suurõnnetusel. Koolituse läbinu suudab tegutseda koostöös teiste teenistuste sama tasandi juhtidega ning teha koostööd kiirabi II tasandi juhiga.

Alarmsõidukoolitus

Korraldame alarmsõidukoolitusi 6-10 inimeselistele gruppidele, mida juhendavad oma ala professionaalid Tallinna Kiirabist ja teistest operatiivteenistustest. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Alarmsõiduki juhtimise õigus on vajalik neile, kes soovivad töötada kiirabitehnikuna