Hädaabinumber: 112

Uudised

Erakorralise meditsiini päev 2023

16.05.2023
Tallinna Kiirabi tähistab erakorralise meditsiini päeva laupäeval, 27. mail, kajastades oma Facebooki leheküljel ööpäevaringselt 112-le saabunud kiirabi väljakutsed.
  1. mail tähistatakse mitmel pool Euroopas, sealhulgas ka Eestis, erakorralise meditsiini päeva, mille raames postitab Tallinna Kiirabi oma Facebooki leheküljel 24 tunni jooksul Häirekeskuse numbrile 112 saabunud kiirabi väljakutseid.

Postitusi hakatakse tegema laupäeva hommikul kella 8-st ning kutsed kuvatakse väikese viivitusega, kui patsient on teenindatud ja kõik väljakutse andmed on laekunud. Kuvatav info saab olema teatava üldistusasemega, järgides patsiendi andmete saladuse printsiipi. Kokkuvõtte ööpäevast Tallinna Kiirabis teevad postituse teinud kiirabi analüütikud järgmise tööpäeva alguseks.

Tallinna Kiirabi patsientide rahulolu uuring 2022

17.03.2023

Valminud on 2022. aasta Tallinna Kiirabi patsientide rahulolu uuringu kokkuvõte.

Tallinna Kiirabi patsientide rahuolu uuring on kvantitatiivne, statistiliselt võrdlev ülevaade, mis põhineb juhuvalimil. See on selliselt kokku seatud populatsiooni valim, et igal elanikkonna liikmel on võrdne võimalus saada või mitte saada valitud. Andmeid koguti süstemaatiliselt vastavalt uuringu eesmärkidele ja küsimustele. Andmed koguti Eesti Vabariigis ning valimi moodustasid Tallinna Kiirabi 2022. aastal teenindatud patsiendid. Valim põhineb juhuvalimil ning on anonüümne. Kokku saadeti välja 500 ümbrikut, mis sisaldas küsitlust nii eesti kui vene keeles ja eelmakstud ümbrikku ankeedi tagastamiseks Tallinna Kiirabile. Küsitluses oli 22 valikvastustega küsimust. Andmete kogumise käigus saadi vastused 132-lt valimisse sobinud isikult. Andmeanalüüs teostati küsimuste lõikes eraldi ning võrreldi eelneva rahulolu uuringu tulemustega.

Peaaegu kõik (97%) küsitluses osalenud andsid Tallinna Kiirabi tegevusele positiivse hinnangu. Jah valiti 102 (78,5%) ja pigem jah 24 (18,5%) korral. Raske öelda märgiti nelja (3,1%) vastaja poolt. Kaks vastajat jätsid oma vastuse märkimata.

 

2022. aasta rahulolu uuringuga on võimalik tutvuda klõpsates järgneval lingil: Tallinna Kiirabi patsientide rahulolu uuring 2022

 

Tallinna Kiirabi 100

09.09.2022

Reedel, 9. septembril tähistas Tallinna Kiirabi 100 aasta möödumist professionaalse kiirabi algusest Tallinnas.

Pidulikule koosolekule olid kutsutud peamised koostööpartnerid, meie veteranid ja tänased kiirabitöötajad.

Peaettekande tegi Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Heidi Alasepp. Peaarst Raul Adlas võttis kokku asutuse peamised arengud ja saavutused.

Külalised tunnustasid oma kõnedes Tallinna Kiirabi tubli töö eest ja kinnitasid asutuse olulisust patsientide turvalisuse ja heaolu tagamisel.

Kiirabi tänas oma veterane ja tunnustas kiirabitöötajaid, kes saavutasid häid tulemusi selleaastasel üleriigilisel kiirabi kutsemeisterlikkuse võistlusel.

Edukat järgmist 100 aastat, Tallinna Kiirabi!