Hädaabinumber: 112

Koolitused

Tallinna Kiirabi koolituskeskuses koolitame

 • kiirabipersonali ja meditsiinitöötajaid, sh sõjaväemeedikuid, peremeditsiini ja hambaravi töötajaid;
 • ettevõtete töötajaid, sh esmaabiandjaid ja
 • eraisikuid, sh lasteaia- ja kooliõpilasi.

Koostöös politsei ja päästeteenistusega korraldame suurõppusi ja koolitusi, et valmis olla ühiskonnas toimuvateks muudatusteks ning harjutada ametkondadevahelist koostööd.

 •  
 •  
 •  
 • 200
  Koolitust aastas
 • 30
  Sisekoolitajat ja instruktorit
 • 35
  Arsti/õde välislektoritena

Koolituskeskuse lektorid ja instruktorid on kogenenud spetsialistid Tallinna Kiirabist ning partnerasutustest – Põhja-Eesti Regionaalhaiglast, Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaiglast, Tallinna Lastehaiglast ja Tartu Ülikooli Kliinikumist. Politsei, päästeteenistuse ja alarmsõidukite valdkonda kuuluvaid teemasid õpetavad spetsialistid vastavatest teenistustest.

Koolituste läbiviimise keeleks on valdavalt eesti keel, kuid vastavalt kliendi soovile ning koolituskeskuse võimalustele viime koolitusi läbi ka teistes keeltes (vene keel, inglise keel).

Koolituskeskuse missioon

Tallinna Kiirabi koolituskeskus aitab kaasa motiveeritud ja professionaalsete meditsiinitöötajate kujundamisele läbi oskusi tõstvate koolituste ning edendab kodanike meditsiinialast teadlikkust.

Koolituskeskuse visioon

Tallinna Kiirabi koolituskeskus on avatud partner laiapõhjaliste kiirabitöö-, õendus- ja muude meditsiinialaste koolituste väljatöötamisel ja pakkumisel vastavalt kliendi ja ühiskonna vajadustele.

Tänan teie koolituskeskust suurepärase võimaluse eest omandada parameediku tööks vajalikud põhioskused oma eriala kõrgel tasemel valdavate spetsialistide loengutel! Koolituse ülesehitus oli hea, teooria vaheldus praktiliste harjutustega, suhtumine õppuritesse oli sõbralik ja toetav. Tänud lektoritele, kelle kannatlikkus ja sihikindlus tegi elustamise mooduli läbimise võimalikuks! Eriliselt huvitav ja arendav oli praktika kiirabibrigaadides.

Urmas (Parameedik – tuletõrjuja)