• Üldinfo
 • Programm
 • Esmaabi koolitused
 • Muud koolitused
 • 200Koolitust aastas
 • 30Sisekoolitajat ja instruktorit
 • 35Arsti/õde välislektoritena
 • 200Koolitust aastas
 • 30Sisekoolitajat ja instruktorit
 • 35Arsti/õde välislektoritena

Tallinna Kiirabi koolituskeskuses koolitame
- kiirabipersonali ja meditsiinitöötajaid, sh sõjaväemeedikuid, peremeditsiini- ja hambaravi töötajaid;
- ettevõtete töötajaid, sh esmaabiandjaid ja
- eraisikuid, sh lasteaia- ja kooliõpilasi.
Koostöös politsei ja päästeteenistusega korraldame suurõppusi ja koolitusi, et valmis olla ühiskonnas toimuvateks muudatusteks ning harjutada ametitevahelist koostööd.

Koolituskeskuse lektorid ja instruktorid on kogenenud spetsialistid Tallinna Kiirabist ning partnerasutustest - Põhja-Eesti Regionaalhaiglast, Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaiglatest, Tallinna Lastehaiglast ja Tartu Ülikooli Kliinikumist. Politsei, päästeteenistuse ja alarmsõidukite valdkonda kuuluvaid teemasid õpetavad spetsialistid vastavatest teenistustest.
Koolituste läbiviimise keeleks on valdavalt eesti keel, kuid vastavalt kliendi soovile ning koolituskeskuse võimalustele viime koolitusi läbi ka teistes keeltes (vene keel, inglise keel).
Tallinna Kiirabi 2018. aasta koolituskava

 • Meditsiinikoolitused
 • Esmaabikoolitused
 • Väljaõppekursused
 • Muud koolitused
 • Õppused ja koostööprojektid
 • Ruumide rent
Koolituskeskuse missioon

Tallinna Kiirabi koolituskeskus aitab kaasa motiveeritud ja professionaalsete meditsiinitöötajate kujundamisele läbi oskusi tõstvate koolituste ning edendab kodanike meditsiinialast teadlikkust.

Tallinna Kiirabi koolituskeskus on avatud partner laiapõhjaliste kiirabitöö-, õendus- ja muude meditsiinialaste koolituste väljatöötamisel ja pakkumisel vastavalt kliendi ja ühiskonna vajadustele.

Koolituskeskuse visioon

“ Tänan teie koolituskeskust suurepärase võimaluse eest omandada parameediku tööks vajalikud põhioskused oma eriala kõrgel tasemel valdavate spetsialistide loengutel! Koolituse ülesehitus oli hea, teooria vaheldus praktiliste harjutustega, suhtumine õppuritesse oli sõbralik ja toetav. Tänud lektoritele, kelle kannatlikkus ja sihikindlus tegi elustamise mooduli läbimise võimalikuks! Eriliselt huvitav ja arendav oli praktika kiirabibrigaadides. ”
Urmas (Parameedik-tuletõrjuja)

MEDITSIINIKOOLITUSED
Tallinna Kiirabi koolituskeskus koolitab aastaringselt kiirabipersonali ja teisi meditsiinitöötajaid. Erialaseid koolitusi leiab kavast nii pika staažiga kui ka kiirabi- ja meditsiinisüsteemis tööd alustav meedik.


Hambaarstidele, perearstidele ja teistele tervishoiuteenust pakkuvatele asutustele korraldame nende erialaspetsiifikast lähtuva koolituse. Koolituspakkumise saamiseks võta ühendust koolituskeskusega:
+372 697 1143 või koolitus@tems.ee.

 

ESMAABIKOOLITUSED
Esmaabikoolitusi viiakse läbi nii eraisikutele, kooli- ja lasteaialastele kui ka ettevõtete töötajatele. Kui koolituskavas olevate koolituste seas sobivat aega leia, on võimalik tellida ka grupikoolitusi (minimaalselt 8 inimest grupis).

Esmaabiandjate väljaõppe kursus
Kursuse aluseks on Eesti Punase Risti 16-tunnine õppekava ning iga lõpetanu saab endale vastava tunnistuse. Kursusi on võimalik läbi viia ettevõtte poolt välja pakutud asukohas või meie koolituskeskuse ruumides. Üksikult või väiksemates gruppides kui 8 inimest saavad esmaabiandjad läbida meie 16-tunnise esmaabi põhikoolituse, mis vastab 100% nõutud Eesti Punase Risti õppekavale. Kursustel, mis viiakse läbi meie majas, saavad soovijad tutvuda ka kiirabitehnika - ja autodega.
Koolituspakkumise saamiseks võta ühendust koolitus@tems.ee või helistades +372 697 1143.

Esmaabikoolitused kõigile
Tallinna Kiirabi koolituskeskus koolitab kõiki inimesi, kes soovivad õppida esmaabi esmakordselt või täiendada olemasolevaid teadmisi. Kursusi viivad läbi igapäevaselt kiirabis töötavad meedikud, kes on saanud vastava väljaõppe. Kursustel, mis viiakse läbi meie majas, saavad soovijad tutvuda ka kiirabitehnika - ja autodega.
2019. aastal planeeritavad koolitused:
07/05 , 8-tunnine esmaabi täiendkoolitus
17/06 , 16-tunnine esmaabi põhikoolitus (päev 1)
18/06 , 16-tunnine esmaabi põhikoolitus (päev 2)
10/09 , 8-tunnine esmaabi täiendkoolitus
15/10 , 16-tunnine esmaabi põhikoolitus
06/11 , 8-tunnine esmaabi täiendkoolitus

Esmaabi töötoad firmaüritustel
Esmaabivõtteid saab õppida ka vabamas formaadis. Meie aktiivsed instruktorid on läbi viinud koolitusi väiksematele meeskondadele ning korraldanud esmaabialaseid treeningmänge ka asutuste suvepäevadel. Töötoa sisu, kestus ja asukoht pannakse paika koostöös kliendiga.
Koolituspakkumise saamiseks võta ühendust koolitus@tems.ee või helistades +372 697 1143.

 • Esmaabi
  elustamiskoolitus
  4-tunnine
 • Esmaabi
  täiendkoolitus
  6-tunnine
 • Esmaabi
  lühikoolitus
  8-tunnine
 • Esmaabi
  põhikoolitus
  16-tunnine

Minimaalne grupi suurus on 8 inimest. Lisaks koolituskavas olevatele kursustele on võimalik korradada grupile sobival ajal ja kohas eraldi koolitus. Võimalik ka korraldada vene keelseid koolitusi. Anna oma soovist teada koolitus@tems.ee või helista +372 697 1143

“ Ma olen väga rahul, õppisin Erakorralise meditsiini õdede väljaõppekursusel palju. Väga intensiivne ja kindlasti mitte kerge kursus, kuid väga vajalik igale kiirabis töötavale õele. Kursus andis teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, mis aitavad teha igapäevast kiirabitööd paremini planeeritult ja kvaliteetsemalt. ”
Janis

Pakume ka organisatsiooni vajadustele vastavaid sisekoolitusi. Oleme paindlikud nii sisu kui ka koolituse asukoha osas. Osalejate minimaalne arv kursuse toimumiseks on kaheksa inimest.

Katastroofimeditsiini koolitus

Oleme välja töötanud põhjaliku, 16-tunnise katastroofimeditsiinialase koolitusprogrammi, et tagada kiirabibrigaadi liikmetele vajalik ettevalmistus, mis võimaldaks edukalt täita kiirabi esimese tasandi juhi ülesandeid suurõnnetusel. Koolituse läbinu suudab tegutseda koostöös teiste teenistuste sama tasandi juhtidega ning teha koostööd kiirabi II tasandi juhiga.

Alarmsõidukijuhtimise koolitus

Korraldame alarmsõidukoolitusi 6-10 inimeselistele gruppidele, mida juhendavad oma ala professionaalid Tallinna Kiirabist ja teistest operatiivteenistustest. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Alarmsõiduki juhtimise õigus on vajalik neile, kes soovivad töötada kiirabitehnikuna